Reklam Header
Reklam Header

Milli Piyango online

Milli Piyango online
Reklam Header

Milli Piyango online Süper Loto sonucu kazanan numaralar ekran? - Süper Loto 13 Eylül çekili? sonuçlar? için t?klay?n?z

13 Eylül Süper Loto çekili? sonuçlar? merakla bekleniyordu. Milli Piyango online Süper Loto sonucu kazanan numaralar ekran? haberimizde etkin. Süper Loto, 1 ve 60 aras?ndan 6 adet say? seçmene dayal? bir oyundur. Seçti?in her 6 say?, bir kolon olu?turur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir. Geçmi? zamanlarda oldu?u gibi Süper Loto, hem bayilerden hem de internet üzerinden online oynanabilecek. Süper Loto'da ikramiyeler yükseldi. Milli Piyango Süper Loto sonucu sonras? büyük ikramiye kazanan numaralar sayfam?zda yer alacak.

13 Eylül Süper Loto çekili? sonuçlar? merak ediliyor. Milli Piyango ?daresi (MP?) ve Sisal ?ans taraf?ndan ortak olarak çekili?i düzenlenen Süper Loto sonuçlar? bugün 13 Eylül 2020 Pazar) gerçekle?tirilecek canl? çekili? sonunda belli oldu. Süper Loto, sal?, per?embe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kere çekiliyor. ??te 13 Eylül Süper Loto çekili?i saati ile ilgili bilgiler... Super Loto sonuçlar? anl?k olarak Milli Piyango ?daresi resmi internet sayfas?ndan duyurulmaktad?r. Canl? olarak izleyebilece?iniz gibi daha sonra aç?klamalar? takip ederek de sonuçlar? ö?renebilirsiniz. ??te Milli Piyango Süper Loto sonucu sonras? büyük ikramiye kazanan numaralar...

 

SÜPER LOTO 13 EYLÜL ÇEK?L?? SONUÇLARI

 

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 aras?ndan 6 adet say? seçmene dayal? bir oyundur. Seçti?in her 6 say?, bir kolon olu?turur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

??aretleme yapmay? tercih etmiyorsan kolonun alt?nda yer alan SEN SEÇ kutucu?unu i?aretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlas?n? i?aretleyerek sistem oyunu olu?turabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonlar? geli?tirir. Oyuncular alt?dan fazla rakam seçerek olu?turulabilecek tüm kombinasyonlar? ayr? kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkada?lar?nla Ortak Bilet sat?n alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye taraf?ndan ayn? veya farkl? pay nispetleriyle sat?n al?nmas?na Ortak Bilet denir. Ortak biletler de sat?n alma i?lemi gerçekle?ti?i anda üye hesaplar?na yans?t?l?r.

 

SÜPER LOTO KOLON F?YATI NE KADAR 2020

Süper Loto, 1 ve 60 aras?ndan 6 adet say? seçmene dayal? bir oyundur. Seçti?in her 6 say?, bir kolon olu?turur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL AÇIKLANIR?

Super loto sonuclari anl?k olarak Milli Piyango ?daresi resmi internet sayfas?ndan duyurulmaktad?r. Canl? olarak izleyebilece?iniz gibi daha sonra aç?klamalar? takip ederek de sonuçlar? ö?renebilirsiniz.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK ?KRAM?YE NASIL KAZANILIR?

Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 numaray? bilmek gerekir. 6 numaray? bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazan?r. 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen ki?ilere de çe?itli oranlarda ikramiyeler verilmektedir.

 

SÜPER LOTO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto sorgulama yaparak ikramiye kazan?p kazanmad???n?z? ö?renebilirsiniz. Süper Loto sorulama için birkaç farkl? yöntem izleyebilirsiniz.
Süper Loto sorgulama 1: Milli Piyango ?daresi resmi internet sayfas?nda yap?lan canl? yay?n? takip ederek ikramiye kazan?p kazanmad???n?z? ö?renebilirsiniz.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELERD?R?

Süper Loto en çok ç?kan say?lar ve Süper Loto ar?ivile Süper Loto tahmin yapmak kolayla?maktad?r. Süper Loto tahminleri yap?l?rken Süper Loto en çok ç?kan say?lar bilme olas?l???n? art?rmakta ve ikramiye kazanma ihtimalini art?rmaktad?r.

??te Süper Loto en çok ç?kan say?lar:35 - 308 defa/ 13 - 292 defa/ 37 - 288 defa/ 1 - 272 defa/ 45 - 260 defa17 - 252 defa/ 22 - 252 defa/ 33 - 252 defa/ 23 - 252 defa/ 4 - 248 defa41 - 244 defa/ 50 - 224 defa/43 - 244 defa/ 14 - 244 defa/ 19 - 244 defa47 - 244 defa/ 18 - 244 defa/ 29 - 240 defa/ 36 - 236 defa/ 46 - 236 defa54 - 232 defa/ 31 - 232 defa/21 - 228 defa/ 5 - 228 defa/ 34 - 228 defa40 - 220 defa/ 26 - 220 defa/ 20 - 220 defa/ 15 - 220 defa/ 49 - 220 defa2 - 220 defa/ 9 - 212 defa/ 39 - 212 defa/ 16 - 208 defa/ 12 - 216 defa51 - 216 defa/ 10 - 216 defa/ 32 - 208 defa/ 6 - 200 defa/ 24 - 200 defa48 - 200 defa/ 30 - 200 defa/ 25 - 196 defa/ 38 - 196 defa/ 53 - 192 defa44 - 192 defa/ 3 - 192 defa/ 8 - 192 defa/ 7 - 192 defa/ 11 - 192 defa

 

YEN? DÖNEMDE HEM OYUN ÇE??TL?L??? ARTIYOR HEM DE ?KRAM?YE DA?ITIM ORANI KATLANIYOR

Oyunseverleri bekleyen de?i?ikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye da??t?m oranlar?. 2019 y?l?nda %47.5 olan ikramiye da??t?m oran?, yeni dönemle birlikte 2020'de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlar?n? geli?tirmenin yan?nda yepyeni ve farkl? ürünlerle Türkiye'ye ?ans getirmeyi planl?yor.

M?LL? P?YANGO TV YOUTUBE KANALINDAN WEB S?TES?NDEN CANLI ÇEK?L??

Milli Piyango'nun getirdi?i bir di?er yenilik ise son teknoloji kullan?larak noter e?li?inde yap?lacak olan çekili?ler, canl? olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanal? Milli Piyano TV'de yay?nlanacak.

Bu içerik Haber kategorisine eklenmiştir.
Reklam Header

Yorumlar

Yorum Yok..

Hemen bir tane yorum eklemeye ne dersin ?

Yorumlar